خانه > آخرین خبرها > به ثمر نشستن بازنگری بازآموزی‌های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

به ثمر نشستن بازنگری بازآموزی‌های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

نتیجه موفق بازنگری در مدون های آموزشی توسط انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

مهمترین خصیصه هر نهاد مدنی، توانایی ترکیب و توازن شکل ، محتوی و بازتاب ظرفیت انسان هایی است که در پیکره و ساختار آن نهاد جا گرفته اند و به بلوغ می رسند. در محیطی که قابلیت شکوفایی و بذرافشانی را فراهم کند و بتواند ضرورت های تغییرات و تحولات را به هنگام درک کند، انسان ها می توانند با تکیه بر رشد و ترقی مشارکت جمعی، بلندپروازانه برنامه ریزی کرده و آن را با قاطعیت به موفقیت برسانند.

سالها بود که بحث تکراری بودن و ملال آور بودن بازآموزی های مدون دندانپزشکی از طرف گروه کثیری از همکاران دندانپزشک در سراسر کشور شنیده می شد و بازتاب این واکنش ها و کنش ها در مدیریت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور از سویی به بار نشست و از سوی دیگر، درک تغییر و تحولات علم و دانش که بسیار شتابان به سیر خود ادامه می دهد توسط انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، ضرورت بازنگری بازآموزی های مدون را در دستور کار قرار داد.

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که به شهادت تاریخ ثبت شده غیرقابل تغییر مستند به اسناد و مدارک، در برگزاری بازآموزی های مدون کیفیت بالایی را هم از نظر اجرای برنامه و هم از نظر محتوی نشان داده است ، قطعاً می تواند بایدها و نبایدهای تغییر بازآموزی ها را مسئولانه تر و تواناتر انجام دهد.

در پی ارسال نامه ای از سوی اداره کل آموزش مداوم (۲۷۳۳۱۶/۶/آ مورخ ۱۰/۶/۸۸)، که انجمن عمومی را مستقیم در تغییر بازآموزی موظف کرد، حجم کاری عظیمی از کار در کنار ده ها و صدها کار سنگین دیگر در انجمن عمومی بر دوش این انجمن قرار داده شد و انجمن های دیگر تخصصی نیز در این کار مکلف بوده اند.

ما براساس همان پروتکل وزارتخانه و بخصوص متکی بر ارتباطات گسترده خود ساعت ها، روزها، ماه ها و بیش از دو سال کار سخت و پیگیر، وقت خود را صرف نشست ها، بررسی و امکان تغییر متون بازآموزی ها کردیم. در این راه ابتدا تمام بازآموزی های موجود ۲۹ گانه شامل: برنامه بازآموزی های ارتودنسی (۲برنامه)، پروتز (۶برنامه)، پریو (۱برنامه)، ترمیمی (۳برنامه)، کودکان (۲برنامه)، جراحی (۴برنامه)، رادیولوژی (۱برنامه)، بیماری-های دهان (۲برنامه) ، اندو (۶برنامه)، پاتولوژی (۲برنامه) را با دقت و ممارست، با این هدف که کدام مفاهیم و متون علمی در این بازآموزی لازم است همچنان به حیات علمی و بقاء خود ادامه دهند، مطالعه و انتخاب کرده ایم.

سپس به مطالعه اطلاعات مرکز آموزش مداوم جهانی ، انجمن های معتبر بین المللی، دانشکده ها و …. پرداخته و آنچه را در دنیا در آموزش مداوم مرسوم بوده استخراج و به بررسی آن پرداختیم.

مسئولان انجمن ملاقات های بسیاری را برای گفتگو با متخصصین و صاحب نظران در جلسات بسیار متنوع منعقد کرده و نظرات همکاران را با دقت و حوصله بررسی و در طرح و تدوین برنامه دخالت داده اند.

در اینجا بود که مشخص گردید باید ده ها بازآموزی جدید در رشته های ترمیمی، پروتز، اندو، ارتودنسی، رادیولوژی و….. در دستور کار قرار داد و این مهم منجر به افزایش تعداد بازآموزی گردید، که امیدواریم با طرح موضوع ، امکان تغییر عمده در دانش و عملکرد کلیه همکاران دندانپزشک در تمام سطوح برای بازگشایی یک دوران تکوین و ترقی جدید فراهم گردد.

اکنون ما از ۲۹ بازآموزی موجود به سقف ۷۹ جدول در ۱۰ رشته تخصصی و ۳ زیرمجموعه جدید در دندانپزشکی رسیده ایم که خود شاهکاری بی نظیر و شگفتی آفرین است که نشان می دهد انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در سنگر اول پیشرفت و درک نیازهای علمی دندانپزشکان عمومی کشور ، قرار دارد .

تعداد بازآموزی های ترمیمی از ۳ به ۱۳، بازآموزی اندو ۶ به ۹، بازآموزی ارتودنسی از ۲ به ۷، بازآموزی کودکان از ۲ به ۳، بازآموزی پاتولوژی از ۲ به ۳، بازآموزی پریو از ۱و۲ به ۴، بازآموزی پروتز از ۶ به ۱۶، بازآموزی جراحی از ۴ به ۵، بازآموزی رادیولوژی از ۱ به ۳، بازآموزی تشخیص و بیماری های دهان از ۲ به ۷ بازآموزی افزایش یافت.

علاوه بر بازآموزی های با گرایش آکادمیک جدید، حدود ۶ بازآموزی مدون در رشته مواد دندانی، ۱ بازآموزی در دندانپزشکی جامعه نگر و کنترل عفونت و ۲ بازآموزی در اکلوژن و همچنین ۲ بازآموزی مدون پروتز و یک بازآموزی مدون جراحی با گرایش به ایمپلنت، را طراحی کرده ایم که خود نمونه و بی نظیر است.

بازنگری بازآموزی مدون و تطبیق آن با آخرین علوم دندانپزشکی جهانی، اقدامی شجاعانه و تحول ساز بوده که انجمن عمومی آن را تقدیم حرفه دندانپزشکی کشور می نماید. .

جلسه بازنگری و بررسی تدوین برنامه مدون رادیولوژی دهان، فک و صورت 

در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ روز یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ جلسه بررسی برنامه‌های مدون رادیولوژی با حضور دکتر شهریار شهاب رئیس انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت، دکتر حوریه‌باشی‌زاده از دانشکده دندانپزشکی تهران، دکتر مهدی سروش، مهندس منجمی، دکتر شکوفه شیراندشت و دکتر ندا اسماعیلی به عنوان نمایندگان دندانپزشکان عمومی ایران در اداره کل آموزش مدام برگزار گردید.

در این جلسه جداول ارائه شده هر دو انجمن مورد بررسی و مشورت قرار گرفت و با درنظر داشتن محتوای علمی کوریکولوم آموزشی و متناسب تعداد جداول مدون نسبت به واحدهای درسی موجود در کوریکولوم آموزشی در پایان دو جدول برای مدون رادیولوژی در نظر گرفته شد و مقرر شد که اهداف آموزشی و باید‌های یادگیری در مقابل عناوین علمی نوشته و مشخص شود و همچنین جدول دیگری با اجرا و در قالب کارگاهی برای موضوع CBCT که یکی از موضوعات مهم و ناآشنا برای دندانپزشکان عمومی ایران می‌باشد توسط انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت تنظیم شده و به دفتر آموزش مداوم ارسال شود.

جداول پیشنهادی کارگاه CBCT توسط دکتر شهریار شهاب درتاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ ارائه شد و با حضور دکتر حوریه باشی‌زاده مقدم، دکتر سروش و دکتر ندا اسماعیلی با تغییرات مختصری در زمان‌بندی و اهداف آموزشی تنظیم‌ نهایی شد و به دفتر آموزش مداوم تحویل داده شد.

جلسه بازنگری و بررسی تدوین برنامه مدون سلامت دهان و دندان و دندانپزشکی اجتماعی 

در ادامه جلسه اول تدوین برنامه‌های مدون سلامت دهان، دندان و دندانپزشکی اجتماعی که در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ در دفتر آموزش مداوم تشکیل شد جلسه دوم آن در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ به منظور تدوین نهایی جداول مدون سلامت دهان با حضور جناب دکتر نصیبی رئیس انجمن سلامت دهان و دندان و دندانپزشکی جامع‌نگر، دکتر سروش، مهندس منجمی و دکتر ندا اسماعیلی به نمایندگی از انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد.

انجمن سلامت دهان و دندان ۴ جدول مدون که ۳تا از آن ها در رابطه با پیشگیری و ارتقاء سلامت دهان و دندان با رویکرد جامع‌نگر بوده و یک جدول مهم اختصاصی به مصرف دخانیات و عوارض و پیشگیری آن اختصاص داده بودند، ارائه کردند.

در طی بحث و بررسی در مورد چگونگی تدوین جداول مدون سلامت دهان مقرر شد که موضوع طبابت موفق در دندانپزشکی حرفه ای مطرح شود و برنامه هایی مرتبط با گروه پریو و اطفال در جداول مدون اطفال و پریو گنجانده شود و همچنین کنترل عفونت، مهارتهای ارتباطی و روشهای ارتقاء مطب داری و عواملی که به کاهش شکایات دندانپزشکی منجر می شود نیز در این جداول لحاظ شود و جدول مربوط به دخانیات بدون تغییر و با همان نام دخانیات و عوارض آن باقی بماند و سه جدول به یک یا دو جدول تبدیل شده و باید‌های یادگیری و اهداف آموزشی در مقابل عناوین علمی مطالب لحاظ شود و پس از تغییرات لازم انجمن سلامت دهان و دندان و دندانپزشکی اجتماعی به اداره کل آموزش مداوم جامع پزشکی ارسال نمایند.

جلسه بازنگری برنامه های مدون آسیب شناسی دهان، فک و صورت 

به منظور بررسی و تدوین برنامه¬های مدون آسیب شناسی دهان و فک صورت در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ جلسه¬ای در اداره کل آموزش مداوم پزشکی از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ با حضور خانم دکتر مشهدی عباس رئیس انجمن آسیب¬شناسی دهان و فک و صورت،خانم دکتر پوپک معصومی نماینده تخصصی گروه آسیب شناسی از انجمن دندان پزشکان عمومی ایران، دکتر مهدی سروش و مهندس منجمی، دکتر شهرام سپهروند و دکتر ندا اسماعیلی نمایندگان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار گردید.

باتوجه به اینکه گروه آسیب¬شناسی دهان و فک و صورت جداولی را تنظیم نکرده بودند، قرار شد در جلسه¬ای دیگر با جداول پیشنهادی گروه آسیب شناسی و جداول پیشنهادی از انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تدوین نهایی برنامه¬های آموزشی مدون آسیب¬شناسی دهان، فک و صورت انجام گیرد.

در ضمن خانم دکتر مشهدی عباس تاکید بر این موضوع داشتند که باتوجه به اینکه آسیب¬شناسی یکی از دروس پایه علوم پزشکی است و چون کاربرد کلینیکی و جذابیت مانند دیگر رشته چون پروتز و ترمیمی ندارد و مباحث آسیب شناسی همراه با دیگر رشته¬های دندانپزشکی ادغام شده تا بتوان مخاطب را برای حضور در برنامه¬های آسیب¬شناسی ترغیب کرد و به همین منظور مقرر شد هفته آینده جلسه¬ای برای بررسی و چگونگی ادغام مباحث مختلف دندانپزشکی در دفتر اداره مداوم جامعه پزشکی برگزار گردد.

جلسه بازنگری مدون بیماری های دهان و دندان 

جهت بررسی و تدوین برنامه های مدون بیماری‌های دهان و دندان جلسه ای در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۵ روز یکشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در محل اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی با حضور خانم دکتر قلی زاده به نمایندگی از خانم دکتر صاحب جمعی رئیس انجمن بیماری های دهان و دندان، خانم دکتر آرزو علائی نماینده تخصصی بیماری های دهان و دندان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، دکتر مهدی سروش، دکتر شهرام سپهرمند، مهندس منجمی و دکتر ندا اسماعیلی به عنوان نماینده انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار گردید.

در جلسه مذکور دکتر آرزو علائی توضیحاتی در رابطه با چگونگی تدوین و تنظیم جداول بازآموزی بیماری ها ارائه دادند و متذکر شدند که با مشورت و هم‌اندیشی سیزده نفر از متخصصین بیماری‌های دهان و دندان در تنظیم جداول نظر و پیشنهاد گرفته شده است.

با توجه به اینکه تنظیم این جداول چهارسال پیش صورت پذیرفته بود، مقرر شد که با توجه به موضوعات و مباحث جدید در بیماری های دهان با مشورت دکتر قلی زاده تغییراتی صورت گرفته و پس از این تغییرات دکتر علائی جداول را به انجمن ارسال نمایند و همچنین جدولی هم برای مبحث درد دندانپزشکی با همکاری دکتر سپهرمند و با مشورت دکتر زارعی متخصص بیماری های دهان و دندان از دانشکده دندانپزشکی کرمان تنظیم شده و به انجمن ارسال شود. مجموعه جداول تهیه شده از طرف انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به دفتر آموزش مداوم ارسال گردد.

جلسه تدوین برنامه‌های مدون ایمپلنت دندانپزشکان عمومی ایران 

با توجه به اینکه تاکنون در مورد مبحث ایمپلنت هیچگونه جدول علمی تنظیم نشده بود در تاریخ ۱۹/۰۲/۹۵ روز یکشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ جلسه‌ای با حضور نمایندگان متعددی به ترتیب دکتر بهزاد هوشمند از انجمن پریودنتولوژی، دکتر حوریه خیراندیش از دانشکده دندانپزشکی تهران، دکتر امیر فیاض از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، دکتر فاطمه مشهدی عباس از انجمن آسیب شناسی دهان، دکتر دالوندی به نمایندگی از دکتر حسین بهنیا رئیس انجمن ایمپلنتولوژی دکتر حسین تودشکی از انجمن جراحی دهان فک و صورت، دکتر شهریار شهاب از انجمن رادیولوژی، دکتر مهدی صدفی نماینده تخصصی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، دکتر مهدی سروش، مهندس منجمی و دکتر ندا اسماعیلی به نمایندگی از انجمن دندانپزشکان عمومی برگزار گردید .

پس از بحث و گفتگو با توجه به اینکه آقای دکتر هوشمند سرفصل‌های لازم در رابطه با ایمپلنت را ارائه داده بودند و مقرر شد که در طی دو جدول و با رعایت اصول جداول مدون، برنامه‌های مدون ایمپلنت تنظیم و تدوین شود، بدین منظور برای تاکید و اهمیت بیشتر بر بخش پروتزی ایمپلنت از پیشنهادات آقای دکتر صدفی و دکتر فیاض با هم اندیشی دکتر بهزاد هوشمند در تنظیم نهایی استفاده شده و پس از آن به دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی ارسال گردد.

جلسه تدوین مدونهای مشترک دندانپزشکان عمومی 

جلسه ای در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۹ به منظور بررسی و تدوین برنامه مدون مشترک دندانپزشکان عمومی در اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه دکتر شهریار شهاب از انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت خانم دکتر باشی زاده از دانشکده دندانپزشکی تهران، دکتر غلامرضا شیرانی از انجمن جراحان فک و صورت، دکتر قلی¬زاده از انجمن بیماری¬های دهان، دکتر مهدی سروش، مهندس منجمی و دکتر ندا اسماعیلی از انجمن دندانپزشکان عمومی حضور داشتند.

ابتدا دکتر سروش به لزوم مدونهای مشترک و Interdisciplinary رشته¬های دندانپزشکی اشاره کرده و اهداف مورد نیاز از این برنامه ها را به طور کامل برای حضار توضیح دادند و پس از آن از گروه های علمی خواسته شد که جداولی را به صورت پیش نویس آماده کرده و سپس به بحث و بررسی گذاشته شود.

جداول به صورت مقدماتی آماده شد و مقرر گردید که خانم دکتر قلی¬زاده تنظیم نهایی جداول را انجام داده و به انجمن دندانپزشکان عمومی ارسال نمایند تا پس از آن به دفتر آموزش مداوم کل ارسال گردد.

همچنین به منظور کاهش جلسات در دفتر آموزش مداوم یک گروه تلگرام در فضای مجازی تشکیل شده و اساتید مدعو در مورد تدوین مدونهای مشترک با هم به تبادل نظر پرداخته و حداکثر تا اواسط خرداد ماه جداول مدون مشترک هم تنظیم و آماده شود.

جلسه تدوین مدون اخلاق دندانپزشکان عمومی 

جلسه ای به منظور بررسی و تدوین مدون اخلاق ویژه دندانپزشکان عمومی در روز یکشنبه ۱۹/۰۲/۹۵ با حضور نمایندگان انجمن دندانپزشکی ایران آقای دکتر رفیع کافیه، خانم دکتر لیلا صدیق پور از دانشکده دندانپزشکی تهران، خانم دکتر ماندانا ناصری از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، دکتر مهدی سروش، مهندس نجمی و دکتر ندا اسماعیلی از انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در اداره کل مداوم جامعه پزشکی از ۳۰/۱۱ الی ۱۳ تشکیل گردید.

در ابتدا دکتر کافیه توضیحاتی در مورد لزوم اخلاق در جامعه دندانپزشکی را ارائه کرده و سپس خانم دکتر صدیق پور در مورد چگونگی تشکیل گروه اخلاق در دانشکده دندانپزشکی تهران و سوابق و تجارب آموزشی و کارگاهی و اجرایی آن در دانشکده تهران توضیحات کامل دادند و خانم دکتر ماندانا ناصری نیز در مورد کارگاه¬های مهارتهای ارتباطی؛ مباحث مورد نیاز و لازم در آموزش به همکاران دندانپزشک عمومی توضیحاتی ارائه دادند و پس از آن جداول پیش¬نویس خود را به بحث و مشورت گذاشتند.

مقرر شد که جداول مورد بحث با نقطه نظرات و پیشنهادات مطرح شده در جلسه هماهنگ با چارچوب ساختار جداول مدون، جداول اخلاق و مهارتهای تنظیم و آماده شده و به دفتر آموزش مداوم کل جامعه پزشکی ارسال گردد (( که البته باید متذکر شد که این برنامه در قالب اجرایی کارگاه به صورت ۲ بسته مقدماتی و پیشرفته خواهد بود)).

درباره ی گنجینه دندانپزشکی

ماهنامه تخصصی زرین دندانپزشکی از مجموعه نشریات مجله گنجینه پزشکی با رویکرد علمی، آموزشی، اطلاع رسانی با تیتراژ بالا و انتشار سراسری در کشور میباشد و برآن است تا در پیشبرد دانش تخصصی دندانپزشکی با بهره گیری از شیوه های نوین و جذاب، نقش مؤثری برای مجموعه متخصصین و صاحبان علم و اندیشه ایفا نماید. بخش های علمی و تخصصی این مجله عمومأ از منابع معتبر، اساتید دندانپزشکی، اعضای هیأت علمی، دندان پزشکان متخصص، رزیدنت های دندانپزشکی و سایت¬های معتبر داخلی و خارجی تأمین می¬گردد. همچنین در پایان هر شماره به معرفی و بررسی عملکرد محصولات جدید دندانپزشکی خواهیم پرداخت

همچنین ببینید

دومین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان – ۹۶

دومین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان – ۹۶ وضعیت : ۱۰ روز تا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *